We zijn een gemeente voor iedereen. Dat betekent ook dat we voor veel verschillende leeftijden activiteiten aanbieden.
Op zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst een crèche voor de kleinsten. En de kinderen komen bij elkaar in groepen met hun eigen leeftijdsgenoten.

Voor de jeugd en jongeren zijn er op zaterdagavond activiteiten.
Volwassenen ontmoeten elkaar door de week bijvoorbeeld tijdens de bidstond of wijkkringen.

4x per jaar hebben we een mannenontbijt in De Ark en tegen het einde van het jaar sluiten we het jaar met elkaar af.

Bij voldoende aanmeldingen verzorgen we alfacursussen, discipelschapstraingingen (Vrijheid in Christus) en de marriage course.

Je leest er meer over op de verschillende pagina’s.