We zijn een gemeente voor iedereen. Dat betekent ook dat we voor veel verschillende leeftijden activiteiten aanbieden.
Op zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst een crèche voor de kleinsten. En de kinderen komen bij elkaar in groepen met hun eigen leeftijdsgenoten.

Voor de jeugd en jongeren zijn er op zaterdagavond activiteiten.
Volwassenen ontmoeten elkaar door de week bijvoorbeeld tijdens de bidstond of wijkkringen.

4x per jaar hebben we voor mannen een mannenontbijt in De Ark en voor vrouwen zijn er met regelmaar ‘Zussen en Zo” avonden. Actuele data hiervoor staan op de startpagina bij “nieuws”.

Bij voldoende aanmeldingen verzorgen we daarnaast alfacursussen, discipelschapstraingingen (Vrijheid in Christus) en de marriage course.

Je leest er meer over op de verschillende pagina’s.