Gebed is de motor van de gemeente! Om die reden hebben wij iedere twee weken een bidstondavond in de gemeente die wordt gecombineerd met een bijbel overdenking.

Wanneer?

Iedere eerste, derde en vijfde woensdag van de maand.

De avond begint om 19:30 uur met een bijbel overdenking tot 20:00 uur

Vanaf 20:00 uur tot 20:30 uur is er een bidstond. De eerste woensdag van de maand wordt er speciaal voor onze zendelingen gebeden maar uiteraard ook voor de gemeente.

Waar?

In De Ark