Op zondagmorgen komen de kinderen bij elkaar met leeftijdsgenootjes. Er is een crèche voor kinderen tot 4 jaar waar ze kunnen spelen.

De kinderen van 4 – 12 zijn onderverdeeeld in drie groepen die in aparte lokalen bij elkaar komen:

  1. Jongste groep: groep 1 en 2 van de basisschool
  2. Midden groep: groep  3, 4,en 5
  3. Oudste groep 6, 7 en 8

In deze groepen wordt een Bijbelverhaal verteld en besproken,  er wordt samen gebeden en er is tijd voor een knutselwerk of een spel.

Vlak voor het einde van de dienst komen de kinderen bij hun ouders terug om samen de zegen te ontvangen.

Als medewerkers van de zondagsschool hopen we dat iedereen zich snel thuis zal voelen!