”Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.”

Johannes 8:36 HSV

Wat een geweldig werk heeft de Here Jezus gedaan op Golgotha voor ons: ons vrijgemaakt !!!

  • Vrij van de zonde en de zondemacht
  • Vrij van de schuld
  • Vrij van de dood
  • Vrij van de angst
  • Vrij van het oude leven ……

Eens per jaar willen wij in ‘De Ark’ samen gaan ontdekken wat de Here Jezus gedaan heeft en waar Hij ons nú vrij van wil maken.

Dit doen wij doen aan de hand van de cursus [1] ‘Vrijheid in Christus’ van de bijbelleraar Neil T. Anderson.

Een reis op weg naar vrijheid, zoals God dat bedoeld heeft voor Zijn kinderen.

Het is een positieve zoektocht aan de hand van Gods Woord en met hulp van Zijn Geest, opdat God groter wordt in ons leven, en wij als Zijn discipelen meer en meer aan Zijn doel beantwoorden.

Verlang je naar een diepere relatie met God?

Verlang je naar meer van Hem?

Zo ja, dan is dit je kans want op 5 oktober willen we starten met deze vormingsavonden!

Op donderdag 21 september is er een kennismakingsavond in ‘De Ark’. Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur.

Kom zelf en neem gerust familie, vrienden, collega’s en anderen mee om te horen wat deze serie inhoudt.

Voor meer informatie en aanmelden kijk hier: link