Wat is het mooi als je niet alleen bent, maar mensen om je heen hebt, je kunt delen wat je bezig houdt en op elkaar kunt terugvallen!

Het is niet alleen mooi maar zo is de gemeente van Christus bedoeld. De mensen horen bij elkaar door de band met God.
Onze opdracht is lief en leed met elkaar te delen en voor elkaar te zorgen.

Het is fijn om elke zondag als gemeente samen te komen om te luisteren, te bidden en te zingen maar met zoveel mensen bij elkaar is het moeilijk om te delen wat je bezighoudt. In een kleine groep kan er meer oog zijn voor jouw vragen, je zorgen en je blijdschap.

Veel mensen ervaren steun en vriendschap in de kerk. Zij draaien bijvoorbeeld mee in een wijkkring en hebben zo (of op een andere manier) een groepje mensen om zich heen. De ‘wijkkringen’ zijn bedoeld om te zorgen dat iedereen een plek heeft.

Wanneer: Op de tweede en vierde woensdag van de maand. De actuele data vind u in de agenda

Grootte van de groepen: rond 8 tot 12 mensen.

Ingrediënten van een kringavond: Tijd voor gezelligheid. Dingen delen en bijpraten. Tijd om samen een stukje uit de Bijbel of ander thema te behandelen en er is tijd om samen te bidden. We zoeken samen naar de praktische invulling van geloven voor je leven.

Zou je graag eens willen komen kijken? Welkom!
neem dan even met Karel Morssink contact op.